Javascript DeObfuscator

Yaygın JavaScript gizleme tekniklerini kaldırmak için basit ama güçlü bir deobfuscator.

Javascript şaşırtma nedir?

Gizleme, JS dilinin yerel sözdizimini insan tarafından okunamayan (veya anlaşılması çok zor) bir koda dönüştürmektir. Bu çalışma, orijinal kodu küçülten/sıkıştıran Javascript Obfuscators tarafından yapılır. Bu, kodu korumanın bir yoludur, böylece tersine mühendislik yapmak zordur. Aynı zamanda okunamayan ve doğal olmayan sözdizimi ile kaynak kodu yazmak için bir oyundur.

Javascript Deobfuscation nedir?

Teknikler, ASCII kodlarını (karakterleri harflerle değiştirmek için), değişken adlarını kısa tanımsız adlarla değiştirme, base64 gibi aşırı kodlama vb. kullanır.

Gizleme kaldırma JS, gizlemenin tersidir. Amaç, yerel JS'yi almak için javascript gizlenmiş kodunu yeniden yazmak/kodunu çözmek/kodunu çözmek/şifresini çözmek/sıkıştırmasını açmaktır. Araçlar, engelleyici veya engelleyici olarak adlandırılır.

JavaScript Deobfuscator, yaygın js şaşırtma tekniklerini kaldıran çevrimiçi bir deobfuscator. javascript deobfuscator, geliştiricilerin karmaşık ve potansiyel olarak kötü amaçlı JavaScript Kodunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçladı