HTML Kodlaması

HTML Kodlaması

HTML karakter kodlayıcı, tüm ASCII karakterlerini HTML varlıklarına dönüştürür. Her karakterin belirli bir anlamı vardır ve dönüştürülen her varlık kodu, o karakterin orijinal mesajını iletir.

Bir HTML varlığı, ve işareti (&) ile başlayan ve noktalı virgül (;) ile biten bir metin ("dize") parçasıdır. Varlıklar, ayrılmış karakterleri (aksi takdirde HTML kodu olarak yorumlanır) ve görünmez karakterleri (bölünemez boşluklar gibi) görüntülemek için sıklıkla kullanılır. Bunları, standart bir klavyeyle yazması zor olan diğer karakterlerin yerine de kullanabilirsiniz.

HTML, tarayıcıların HTML dilinin bir parçası olarak tanıdığı bir dizi özel karaktere sahiptir. Örneğin, daha az <, tarayıcılar bunu bir açılış HTML etiketi olarak değerlendireceğinden doğrudan HTML sayfasına yazılamaz. Bu nedenle HTML'de < işaretinin varlık kodu "<" olarak yazılacaktır.