Base64 Kodlama

Base64 terimi, belirli bir MIME içerik aktarımı kodlamasından gelmektedir. Temel olarak Base64, ikili bilgileri bir base64 temsiline dönüştürerek ASCII formatında temsil eden ilgili kodlama tasarımlarının bir koleksiyonudur.

Base64 kodlama şemaları genellikle, metinsel bilgilerle başa çıkmak için geliştirilmiş ortamlar üzerinden depolanması ve aktarılması gereken ikili bilgileri kodlamaya ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Bu, aktarım sırasında verilerin değiştirilmeden değişmeden kalmasını garanti eder. Base64, genellikle MIME aracılığıyla elektronik posta ve XML'de karmaşık bilgilerin tutulması dahil olmak üzere bir dizi uygulamada kullanılır.

Base64 Kodlaması nedir ve neden kullanılır?

Base64 kodlaması, herhangi bir ikili veya metin verisini yazdırılabilir ASCII dize biçimine dönüştürmenin bir yoludur.

İkili verileri doğru şekilde desteklemeyen/işlemeyen bir iletim protokolü/ortamı üzerinden ikili verilerin güvenli bir şekilde iletilmesi gerekir.

Base64'ün bir şifreleme veya sıkıştırma şeması olmadığını unutmayın. Görüntü veya dosya gibi ikili verileri ASCII karakter kümesine dönüştüren bir kodlama şemasıdır.

ASCII karakter kümesinden 64 karakterlik bir alt kümeyle çalıştığı için Base64 olarak adlandırılır. Bu karakterler arasında büyük ve küçük harfler (A-Za-z), rakamlar (0-9), + ve / bulunur.

Kısacası, Base64 kodlaması, 8 bitlik karakter verilerini 6 bitlik bir karakter dizisinde kodlamanın bir yoludur. Bu, çoğunlukla 6 veya 7 bitlik bağlantılarda veri aktarımında kullanıldı. Base64 için orijinal RFC, Gizliliği Artırılmış Elektronik Posta (PEM) RFC 989'du, ancak şimdi RFC 1421, RFC 2045, RFC 3548, RFC 4848 ve diğerleri gibi RFC'lerin yanı sıra çok sayıda varyasyon var.